logo

Nöroloji

Bölümlerimiz / Nöroloji
Nöroloji
$department->title

 

Nöroloji  beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi  ve kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilim dalıdır.Kranial MR, Bilgisayralı Tomografi (BT),EEG (Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi), Renkli Doppler Us, Ultrasonografi gibi tetkikler sigortanızdan faydalanarak da hizmet alabilirsiniz.

 

EMG

Sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler “sinir ileti çalışmaları” ve “iğne EMG’si” testleridir.

 

Sinir İleti Çalışmaları

EMG incelemesi sırasında; cilt üzerine yapıştırılan uyarıcı elektrodlarla sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik uyarıları ile bu sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkarılır. Bu sinyal deri üzerine yerleştirilen kayıt elektrodları ile kaydedilir.

 

İğne EMG

Bu işlem; iğne elektrot adı verilen özel bir kayıt elektrotlarının kas dokusu içine batırılması ve kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Kas liflerinin hafif ve güçlü kasılmaları sırasındaki ürettikleri sinyaller değerlendirilir. Böylece saptanan hastalığın vücudun neresinde olduğuna ya da yaygın bir hastalık durumunda hastalığın yaygınlık derecesine ilişkin bilgiler elde edilir.

 

EGG

Beynin faaliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG (Elektroansefalografi) denir.  EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi sunmaktadır. Yeni doğmuş bebeklerden en son yaşa kadar tüm yaştan hastalara EEG tetkikleri yapılabilmektedir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEGdir. EEG’ nin çekim amacı beyinin elektiksel aktivitesinin kaydedilmesidir. Beyindeki sinir hücrelerinin uykuda ve normal uyanıklık durumunda faaliyetlerinin takibidir.

 

Nöroloji Bölümünde Başlıca Tedaviler

Epilepsi Tanı ve Tedavisi

Status Epileptikus Tedavisi

Konversiyon Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

Baş Ağrıları Tanı ve Tedavisi

Primer ve Sekonder Başağrıları

Migren Başağrısı

Gerilim Tipi Başağrısı

Küme Tipi Başağrıs

Nevraljiform Başağrıları

Trigeminal Başağrısı

Başdönmeleri ve Dengesizlik

Uyku Bozuklukları

Huzursuz Bacak Sendromları

Periferik Sinir Hastalıkları

Polinöropatiler

Tuzak nöropatiler

Kranyal Nöropatiler

Radikülopatiler

Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları

Motor Nöron Hastalıkları

Serebrovasküler Hastalıklar

Beyin Damar Tıkanıklıkları

Beyin Kanamaları

Serebral Ven Tıkanıklıkları

Demiyalinizan Hastalıklar

Multiple Skleroz (MS)

Demans Sendromları

Alzheimer Tipi Demans

Vasküler Demans      

Hareket Bozuklukları

Hiperkinetik ve Hipokinetik Hareket Bozukluğu

Parkinson Hastalığı

Yürüyüş Bozuklukları

Tremorlar

Medulla Spinalis Hastalıkları

Nörolojik Hastalıkların Sistemik Komplikasyonları 

Randevu Al