logo

İş Güvenliği ve Sağlığı

Anasayfa / Kurumsal / İş Güvenliği ve Sağlığı

İş Güvenliği ve Sağlığı

Özel Kocaeli Hastanesi olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın katılımıyla; 

Başta; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Alt Yönetmelikleri dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlara uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde; 

  • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim ve gerekli tüm tatbikatlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ve kültürü oluşturmayı,
  • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
  • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini,etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG   faktörünü ön planda tutacağımızı 

 Taahhüt Ederiz.